Main image

אולימפיאדת אסיה לפיזיקה (APhO) מס' 12 , נערכה השנה בישראל מה-1 במאי עד ל-9 במאי, 2011.


קיבלנו בברכה את כל המשלחות לאירוע היוקרתי הזה, אשר התקיים באוניברסיטת תל-אביב.

The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011 Ministry of Education Tel Aviv University

The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011

חדשות

היכנס