Tel Aviv University Ministry of Education The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011 The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011

היסטוריה

APhO היא אולימפיאדת אסיה לפיזיקה, שהיא תחרות פיזיקה יוקרתית לתלמידים טרום אוניברסיטאיים מארצות אסיה. המודל של התחרות נלקח מהאולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה (IPhO), כאשר מהמשתתפים נדרשת רמה זהה של יכולות אינטלקטואליות. ההבדל היחיד בין התחרות האסיאתית לבין התחרות הבינלאומית, הוא שבתחרות האסיאתית  מס' המשתתפים בנבחרת הלאומית עומד על 8 תלמידים לכל היותר, בעוד שבתחרות הבינלאומית מס' המשתתפים עומד על 5 תלמידים לכל נבחרת.
המשתתפים נבחרים מבתי ספר כלליים או טכניים בכל אחת מהמדינות המשתתפות, כאשר גיל המתחרים לא עולה על 20, בתאריך ה-30 ביוני באותה שנה של התחרות.
 
מקורה של תחרות ה-APhO היא באולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה (IPhO), שהיא תחרות שנתית שהחלה בוורשה 1967 כתחרות פיזיקה לתלמידים טרום אוניברסיטאיים מכל העולם. בשנת 1999, ראש המשלחת של אינדונזיה, ד"ר יוהנס סוריה, ביחד עם נשיא IPhO דאז, פרופ' וולדמר גורזקובסקי, החליטו להקים ולארגן את אולימפיאדת אסיה לפיזיקה. התחרות הראשונה התקיימה באפריל 2000 באינדונזיה. באירוע זה השתתפו מתחרים מ-12 מדינות שונות באסיה. היישום המוצלח של תחרות זו, הוביל לקיום תחרויות נוספות במדינות מארחות: טייוואן (2001), סינגפור (2002), תאילנד (2003), ויאטנם (2004), אינדונזיה (2005, פעם שניה), קזחסטן (2006), סין (2007), מונגוליה (2008), תאילנד (2009, פעם שניה) וטייוואן (2010, פעם שניה).
 
לאולימפיאדת אסיה בפיזיקה יש מספר מטרות מוגדרות:
  • לסייע בהכנת תלמידים מאסיה לאולימפיאדה הבינלאומית לפיזיקה (IPhO).
  • להקים רשת קשרי עבודה בין ראשי המשלחות לשם שיתוף פעולה עתידי בפרויקטים חינוכיים בתחום החינוך בפיזיקה, כגון יצירת תחרויות פיזיקה במדינות שלהם.
  • לעודד מדינות אסיאתיות להשתתף בתחרויות בינלאומיות רבות בפיזיקה.