Tel Aviv University Ministry of Education The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011 The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011

כלכלה

מדינת ישראל הצליחה ליצור כלכלה יציבה וחזקה תוך זמן קצר ובתנאים קשים של מלחמות ושינויי אוכלוסייה מהירים. כלכלת ישראל בולטת בעוצמתה אל מול שכנותיה.
בשל המחצבים המועטים ושטחה הקטן, כלכלתה של מדינת ישראל מתבססת בעיקר על הגורם האנושי: תעשיות עתירות ידע כגון היי טק, טכנולוגיה רפואית וייצור תרופות, ועל ענפי כלכלה אחרים הנשענים על המשאב האנושי כגון תיירות.

חריגה בנוף היא התעשייה הצבאית, שמשגשגת למרות תלותה בחומרי גלם מיובאים. מדינת ישראל השקיעה בתעשייה זו לצרכיה הפנימיים. בשל האיכות הטובה של מוצריה הצבאיים, מדינות רבות קונות מישראל את תוצרתה - דבר אשר מתניע תעשייה חשובה זו בישראל ומכניס למדינה כסף רב.

בנוסף, כלכלת ישראל הצליחה לצמוח הודות למקורות כספיים שבאו מבחוץ. הסיוע האמריקני הכולל, מסתכם כבר ביותר ממאה מיליארד דולרים. יהודים מהתפוצות תרמו גם הם סכומי עתק למדינה ולמוסדותיה.

כלכלת ישראל מאופיינת בהוצאה ציבורית גדולה יחסית העומדת על כ-54%, זאת בעיקר בשל תקציבי הביטחון והרווחה הגדולים. בעבר, מדינת ישראל הייתה סוציאליסטית יותר - כלומר ההוצאה הציבורית הייתה גדולה עוד יותר, והכלכלה הייתה ריכוזית יותר. בשנים האחרונות הכלכלה הישראלית מתאפיינת בליברליזציה. כלומר- הפחתה בשיעור המס, המשק נעשה פחות ריכוזי - יותר ויותר מפעלי ממשלה מופרטים, וכן ההוצאה הציבורית מופחתת - כדוגמת ההוצאות על ביטחון ורווחה.