Tel Aviv University Ministry of Education The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011 The 12th Asian Physics Olympiad (APhO) 2011

הי-טק

ענף ההיי טק החל להתפתח בישראל בשנות ה-60 של המאה ה-20, עם היווסדן של מספר חברות, כמו ECI Telecom, תדיראן ואלרון. האמברגו הצרפתי, שהוטל על ישראל לאחר מלחמת ששת הימים, גרם להתפתחותה של תעשייה צבאית שמטרתה הייתה להשיג יתרון טכנולוגי על מדינות ערב. בשלבים מאוחרים יותר החל חלק מתעשיות צבאיות אלה לפתח גם יישומים אזרחיים.

יתרונה היחסי של ישראל בא לידי ביטוי כאשר תעשיית המחשוב העולמית החלה שמה דגש רב יותר על תוכנה ביחס לחומרה, וחברות ישראליות החלו מתבלטות בשוק הבינלאומי.
בשנות ה-80 של המאה ה-20 קמו בישראל חברות היי טק שאיתרו ופיתחו תחומי ייצור שלא כוסו על ידי חברות אמריקאיות מקבילות, ובין 1984 ל-1991 גדל שווי ייצוא מוצרי התוכנה מישראל מ-5 מיליון ל-110 מיליון דולר.

תעשיות עתירות טכנולוגיה הינם מרכיב חשוב בכלכלת ישראל, בייחוד בשני העשורים האחרונים. המשאבים הטבעיים המוגבלים ודגש על חינוך והשכלה טכנולוגיים היוו גורם מרכזי בהכוונת התעשייה לתחומי היי-טק. כתוצאה מהצלחתה של ישראל בפיתוח חומרה, תוכנה, תקשורת ובמדעי הטבע וכתוצאה מריבוי חברות הסטארט-אפ, רבים מתייחסים לישראל כעמק הסיליקון השני. חברות בינלאומית, כדוגמת יבמ, אינטל, Yahoo!, גוגל, פתחו מרכזי פיתוח בישראל.

תעשיית ההיי-טק בישראל מרוכזת בעיקרה באזור תל אביב וגוש דן, אך היא משתרעת עד חיפה בצפון, ובאר שבע וירושלים בדרום. אזור זה זכה לכינוי סיליקון ואדי.
הישגיהם של מדענים ישראלים בתחומי המדע והטכנולוגיה משמעותיים ובעלי חשיבות כלל עולמית. תרומותיה של ישראל בולטות במיוחד בפיתוח אמצעי לחימה וציוד צבאי, גנטיקה, מדעי המחשב, פיזיקה, כימיה, אלקטרוניקה, אופטיקה, מדעי החקלאות, הנדסה ורפואה.

נכון ל-2004 השקעות הון הסיכון בישראל היו גדולות מבכל מדינה באירופה ויחס ה-VC/GDP הגדול בעולם אחרי ארצות הברית. למעט ארצות הברית וקנדה, לישראל מספר החברות הגדול ביותר הרשומות בנסדאק. ישראל מדורגת שלישית בהוצאות על מחקר ופיתוח (מו"פ), שמינית באוריינות טכנולוגית (הוצאות על מו"פ, יצירתיות הקהילה המדעית, כמות מחשבים אישיים וחיבורי אינטרנט לנפש), מדורגת במקום ה-16 בייצוא טכנולוגי, ובמקום ה-17 בהישגים טכנולוגיים ברשימה של Nation Master המדרגת מדינות לפי כלכלתן.